Regenerative Medicine: Veritats i Mites

The Penya Barcelonista del Perelló usvida a la Xerrada on regenerative medicine: Truths and Myths.

To the time of dr. Montserrat García Balletbó, president of the García Cugat Foundation per a la investigació biomadica. Llicenciada i Doctor in Medicine and Surgery per the University of Barcelona. He’s a specialist in Pathological Anatomy. It will be Metgessa Assistent at the Cote d’Histologia and Anatomia Patolagica de l’Hospital Clínic de Barcelona. He is a specialist in pathological anatomy and researcher in biol-gic tracts of regeneration of the teixits. Amb the school of Dr. Ana Wang Saegusa will be pioneres in 2004 in the utilització de factors of creixement per a rejovenir els teixits or repair skin lesions. Dirigeix la Unitat de Medicina Regenerative de l’Hospital Quirón de Barcelona i of the center of antienvelliment medicine WGB Regeneration junt amb la Dr. Ana Wang Saegusa. A l’any 2010 begins the research amb c.l.lules mare en l’equip by Dr. Ramón Cugat.

L’acte tindr’ lloc el proper dissabte 8 de setembre at 20:00 to the Polivalent Room de l’Hotel d’Entitats, situated at the carrer de Gayarre, No. 65, of the Perelló.

 

Dr. Montserrat Garcia-Balletbo will participate this Saturday, September 8th as a lecturer on regenerative medicine in the Perelló.